• Chia sẻ bài viết Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2021 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2021

ictnews
Theo Quyết định 14 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia và bắt đầu khai thác, sử dụng từ năm 2021.
Đưa vào khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia từ năm 2021 | Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia | Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2021

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sẽ được vận hành, khai thác, sử dụng chung trên toàn quốc theo hướng tích hợp với website của Bộ Tư pháp, bảo đảm thuận tiện, đáp ứng yêu cầu tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật của cá nhân, tổ chức (Ảnh minh họa: Internet)

Quyết định 14 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2019.

Tại Quyết định này, Thủ tướng giao trách nhiệm cho Bộ Tư pháp xây dựng, quản lý, hướng dẫn khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia bảo đảm kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật; cập nhật sách, tài liệu pháp luật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo quy định.

Bộ Tư pháp cũng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia và bắt đầu khai thác, sử dụng từ năm 2021; đề xuất giải pháp về điều kiện bảo đảm cho việc khai thác, sử dụng hiệu quả Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia gắn với ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ TT&TT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn ứng dụng CNTT vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật; ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách về ứng dụng CNTT trong khai thác văn bản quy phạm pháp luật, sách, tài liệu pháp luật và xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo quy định của Quyết định này.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rõ, việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải gắn với mục tiêu, lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử; bảo đảm duy trì, khai thác sách, tài liệu pháp luật tập trung, liên tục, lâu dài; khai thác, sử dụng tối đa hạ tầng CNTT hiện có; liên kết, trích xuất với các CSDL về pháp luật, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cũng theo Quyết định 14, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia là Tủ sách pháp luật có sách, tài liệu pháp luật được lưu giữ, quản lý dưới dạng số và được khai thác thông qua truy cập máy tính, các thiết bị điện tử và mạng viễn thông để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.

Các loại sách, tài liệu pháp luật trong Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia bao gồm: Tài liệu, đề cương giới thiệu các luật, pháp lệnh; Sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật; tờ gấp, tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật; Sách, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Nhà nước khác ở trung ương, UBND cấp tỉnh; Văn bản quy phạm pháp luật được liên kết, trích xuất từ CSDL gia về pháp luật, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cổng thông tin điện tử pháp điển…

Ngọc Minh - Hải Đăng

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Cổng dịch vụ công trực tuyến Bắc Ninh tích hợp nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
ICTnews - Cùng với việc cung cấp 819 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4, hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến một cửa điện tử Bắc Ninh do Công ty...
Sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử
ICTnews - Một trong những quan điểm chỉ đạo trong xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hiện nay và thời gian tới là đổi mới phương thức phục...
Xác thực định danh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia qua mã số thuế, mã số BHXH
ICTnews - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý trước hết sử dụng giải pháp xác thực định danh điện tử thông qua mã số bảo hiểm xã hội...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2021 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang