chính sách mới của Steam

Cập nhập tin tức chính sách mới của Steam

Steam ra chính sách khiến game thủ ít bỏ tiền gây tranh cãi

Một chính sách mới của Steam đánh vào bộ phận người dùng không trả phí đang gây nhiều tranh cãi.

Đang cập nhật dữ liệu !