chip A9

Cập nhập tin tức chip A9

Apple loại Samsung khỏi vị trí cung cấp chip cho iPhone 8?

Những lời đồn thổi mới về iPhone 8 cho thấy, Apple dường như quyết tâm gạch bỏ tên Samsung khỏi danh sách nhà cung cấp vi xử lý (chip) cho thế hệ smartphone tương lai của hãng.

Đang cập nhật dữ liệu !