Chip AMD

Cập nhập tin tức Chip AMD

Meta lựa chọn chip của AMD để sử dụng trong các trung tâm dữ liệu

Sau khi được Meta, công ty mẹ của Facebook, lựa chọn các đơn vị xử lý trung tâm AMD EPYC để sử dụng trong các trung tâm dữ liệu của họ, AMD cũng đã có các giao dịch với nhiều khách hàng lớn của Intel.

Đang cập nhật dữ liệu !