chip xử lý

Cập nhập tin tức chip xử lý

32TB các bản Windows 10 beta vừa bị rò rỉ trên mạng, tiết lộ cả source code và driver

Một sự cố bất ngờ về các nguồn hệ thống liên quan tới Windows của Microsoft, mở ra nhiều diễn biến và hiểm họa khó lường.

Đang cập nhật dữ liệu !