chợ dứng dụng

Cập nhập tin tức chợ dứng dụng

Không giải thích lý do, Google xóa đến 46 ứng dụng của một nhà phát triển Trung Quốc

Cho đến nay, cả Google và iHandy đều không cho biết lý do của hành động này và các ứng dụng của nhà phát triển trên vẫn chưa quay trở lại.

Đang cập nhật dữ liệu !