chống covid-19

Cập nhập tin tức chống covid-19

Tây Ninh triển khai nhiều giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19

Là địa phương chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và thuận tiện cho người dân.

Đang cập nhật dữ liệu !