Chrome OS

Cập nhập tin tức Chrome OS

Tin “nóng” từ Hội nghị Google I/O

Trong khi ngày đầu tiên của Hội nghị I/O, Google tập trung giới thiệu những thay đổi trên nền tảng Android, thì ở ngày thứ 2, hệ điều hành Chrome OS là điều mà Google hướng đến.

Đang cập nhật dữ liệu !