chữ kí số

Cập nhập tin tức chữ kí số

JACCS hợp tác FPT IS triển khai giải pháp xác thực số FPT.IDCheck và eKYC

Thỏa thuận hợp tác giữa FPT IS và JACCS tạo điều kiện cho giải pháp FPT.IDCheck, eKYC được đưa vào triển khai tại JACCS, nhằm chống giả mạo, đơn giản hóa thủ tục trong quá trình xác thực giao dịch tài chính.

Đang cập nhật dữ liệu !