Chủ tịch FPT

Cập nhập tin tức Chủ tịch FPT

“Nông nghiệp cần tạo ra sự khác biệt là đẳng cấp công nghệ với logistics”

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT cho rằng, logistics đang chiếm tỷ lệ rất lớn trong sản xuất nông nghiệp cần tạo ra sự khác biệt là đẳng cấp công nghệ với logistics.

Đang cập nhật dữ liệu !