chuẩn sạc

Cập nhập tin tức chuẩn sạc

Đã đến lúc các hãng dừng độc quyền chuẩn sạc

Trước xu hướng tăng cường tương thích toàn cầu và bộ sạc không còn được bán kèm với điện thoại, các nhà sản xuất nên chuyển sang sử dụng tiêu chuẩn sạc nhanh chung.

Đang cập nhật dữ liệu !