chuỗi cung cứng

Cập nhập tin tức chuỗi cung cứng

Apple đang tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại Việt Nam

Apple đăng tải thông tin tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại Hà Nội và TP.HCM, chủ yếu là về nhân sự kỹ thuật trên website chính thức của mình.

Đang cập nhật dữ liệu !