chuỗi sản phẩm

Cập nhập tin tức chuỗi sản phẩm

Công nghệ là động lực nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm của đồng bằng sông Cửu Long

Vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, thủy sản do vậy cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm.

Đang cập nhật dữ liệu !