chương trình liên kết

Cập nhập tin tức chương trình liên kết

Kênh nước ngoài không được chiếm quá 30% số kênh TH trả tiền

Chính thức có hiệu lực từ ngày 15/3, Nghị định 06/2016 của Chính phủ sẽ điều chỉnh toàn diện hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ PTTH trên phạm vi cả nước.

Đang cập nhật dữ liệu !