chuyển đổi số ngành đăng kiểm

Cập nhập tin tức chuyển đổi số ngành đăng kiểm

Có thể giải bài toán của đăng kiểm bằng công nghệ số

Theo đại diện Viettel Solutions, chuyển đổi số sẽ giúp các hoạt động đăng kiểm diễn ra hiệu quả hơn, thời gian và chi phí được tối ưu; đặc biệt là hạn chế các sai sót khách quan, chủ quan trong hoạt động kiểm định.

Đang cập nhật dữ liệu !