chuyển đổi số Quảng Ninh

Cập nhập tin tức chuyển đổi số Quảng Ninh

1.473 tổ công nghệ số cộng đồng bao phủ toàn bộ xã phường, thôn bản Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 1.473 tổ công nghệ số cộng đồng; bao phủ toàn bộ 177 xã, phường, thị trấn và 1.452 thôn, bản, khu phố, với sự tham gia của 11.255 thành viên.

Đang cập nhật dữ liệu !