chuyển đổi số Thái Nguyên

Cập nhập tin tức chuyển đổi số Thái Nguyên

Đã cấp hơn 1 triệu căn cước công dân gắn chip cho người dân Thái Nguyên

Để phục vụ phát triển công dân số, thời gian qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã cấp 1.019.617 Căn cước công dân gắn chip. Người dân đã có thể sử dụng Căn cước công dân gắn chip để dùng nhiều dịch vụ, tiện ích.

Đang cập nhật dữ liệu !