chuyển đổi số trong cơ quan báo chí

Cập nhập tin tức chuyển đổi số trong cơ quan báo chí

"Chuyển đổi số phải được lan toả, triển khai đến các cơ quan báo chí"

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng, chuyển đổi số báo chí không chỉ là trào lưu mới mà phải được lan toả, triển khai đến các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !