Clan Thái Bình

Cập nhập tin tức Clan Thái Bình

AOE: Chim Sẻ Đi Nắng và ShenLong sẽ lần đầu tiên đứng chung team

Theo thông báo từ GameTV, sẽ có một trận đấu 44 giữa GameTV cùng ShenLong đối đồi với đội Thái Bình.

Đang cập nhật dữ liệu !