CloudAZ

Cập nhập tin tức CloudAZ

Triết lý kinh doanh "Khách hàng có lợi ích, công ty sẽ có lợi nhuận" của CloudAZ- Đối tác cao cấp của Google

CloudAZ là công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Google Cloud. Đây cũng là công ty của người Việt đầu tiên trở thành Premier Partner - Đối tác Cao cấp nhất thuộc mạng lưới toàn cầu của Google của cả hai hạng mục Sell & Service.

Đang cập nhật dữ liệu !