CMC Kubernetes Engine

Cập nhập tin tức CMC Kubernetes Engine

Tối ưu chi phí triển khai hệ thống với CMC Kubernetes Engine (CMC K8s)

Sáng ngày 25/05, CMC Telecom đã tổ chức hội thảo trực tuyến cho doanh nghiệp về “Triển khai kiến trúc Microservice cùng CMC Cloud với các dịch vụ K8S và Auto Scaling” trên nền tảng Zoom.

Đang cập nhật dữ liệu !