Bảo mật

Nhiều cơ quan, tổ chức chuyển sang làm online: Cục An toàn thông tin khuyến nghị gì?
ICTnews - Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), các cơ quan, tổ chức khi chuyển mô hình làm việc tại trụ sở sang môi trường trực tuyến, nhất thiết phải triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, trong đó có việc nâng cao nhận thức về bảo mật cho người dùng.
lên đầu trang