• Chia sẻ bài viết Bình Dương: Trung tâm dữ liệu được triển khai các giải pháp an toàn thông tin lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bình Dương: Trung tâm dữ liệu được triển khai các giải pháp an toàn thông tin

ictnews
Tại các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương , công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục được duy trì ổn định, các Trung tâm dữ liệu của tỉnh đều được triển khai các giải pháp an toàn thông tin tiên tiến nhằm phục vụ tốt quá trình vận hành, khai thác các dịch vụ.

Bình Dương đang tiếp tục nghiên cứu về Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương. Ảnh: Theo Sở TT&TT Bình Dương

Theo thông tin từ Sở TT&TT tỉnh Bình Dương, tại phiên họp Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2018, trong 9 tháng đầu năm 2018, việc quán triệt, nâng cao nhận thức của Lãnh đạo, công chức trong quá trình ứng dụng CNTT trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như công tác tuyên truyền Luật An toàn thông tin mạng đã được các ngành quan tâm thực hiện.

Về hạ tầng kỹ thuật, các dự án đầu tư trung tâm dữ liệu cơ bản hoàn thành cung cấp hạ tầng dùng chung phục vụ các cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng, nhất là các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Song song đó, Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến giữa cấp tỉnh và cấp huyện đã hoàn tất cho 13 điểm cầu và đưa vào khai thác, hệ thống hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nhanh các cuộc họp trực tuyến, các buổi tuyên truyền, học tập nghị quyết theo hình thức online, tiết kiệm chi phí, thời gian so với các cuộc họp truyền thống. Mạng Truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được cấu hình với một điểm kết nối Internet trực tiếp tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

Công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục được duy trì ổn định, các Trung tâm dữ liệu của tỉnh đều được triển khai các giải pháp an toàn thông tin tiên tiến nhằm phục vụ tốt quá trình vận hành, khai thác các dịch vụ.

Về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, Sở TT&TT đã triển khai Phần mềm Quản lý văn bản tập trung  cho các cơ quan, đơn vị, tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã đạt tỷ lệ 100% với hơn 326.187 văn bản trao đổi trên môi trường mạng giữa 105 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đang được Sở triển khai thực hiện, tuy nhiên mức độ sử dụng của người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn chưa nhiều.

Tỉnh Bình Dương đang tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương để thực hiện các trình tự, thủ tục ban hành chính thức làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh, tiến tới xây dựng một đô thị thông minh, mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

P.V

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Bình Dương: Ứng dụng CNTT để xây dựng thành phố thông minh
ICTnews - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Đặng Minh Hưng đã ra kết luận chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan trong tỉnh phải chỉ đạo quyết liệt...
Bình Dương: 200 đại biểu tham dự hội thảo An toàn thông tin năm 2018
ICTnews - Sở TT&TT tỉnh Bình Dương vừa chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức, tham dự Hội thảo An toàn thông tin năm 2018, cung cấp các...
Bình Dương: Tổ chức các lớp đào tạo an toàn thông tin cho cán bộ phụ trách CNTT năm 2018
ICTnews - Vừa qua, Sở TT&TT Bình Dương phối hợp cùng đơn vị đào tạo, tổ chức các lớp về an toàn thông tin nhằm trang bị, nâng cao kiến thức cho...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bình Dương: Trung tâm dữ liệu được triển khai các giải pháp an toàn thông tin lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang