• Chia sẻ bài viết Dịch vụ công trực tuyến ở Thừa Thiên - Huế được yêu cầu bảo mật cao lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Dịch vụ công trực tuyến ở Thừa Thiên - Huế được yêu cầu bảo mật cao

ictnews
Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử thuộc Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai các biện pháp an toàn, bảo mật thông tin của Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Từ ngày 20/10, Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành trong Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND đã bắt đầu có hiệu lực. Trong hệ thống quy định này có những nguyên tắc khá kỹ lưỡng về việc đảm bảo an toàn thông tin mạng.

z1-dich-vu-cong-truc-tuyen-thua-thien-hue-bao-mat.jpg

Từ ngày 20/10 vừa qua, Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành trong Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND đã bắt đầu có hiệu lực. (Ản minh họa).

Trước hết về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế là phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật kinh doanh và thương mại theo quy định của pháp luật.

Theo đó đơn vị quản lý, vận hành kỹ thuật Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, người có thẩm quyền, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm bảo mật và lưu giữ thông tin của tổ chức, cá nhân trừ trường hợp phải cung cấp thông tin này cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu đăng nhập được cấp.

Trong xây dựng, quản lý và vận hành dịch vụ công trực tuyến, Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử thuộc Sở TT&TT tỉnh được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh (hoặc bộ phận có nhiệm vụ tương đương) triển khai các biện pháp an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Tổ chức, cá nhân tham gia Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cũng có trách nhiệm truy nhập đúng thẩm quyền quy định và tuân thủ các quy định về an toàn, thông tin, dữ liệu, với nguyên tắc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải được áp dụng các biện pháp an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu để đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu kịp thời và hiệu quả cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Những quy định trên là rất cần thiết trong triển khai dịch vụ công trực tuyến nhất là đối với các dịch vụ cấp độ 3, cấp độ 4. Thực tế những hệ thống website của các cơ quan Nhà nước thường xuyên là đối tượng tấn công của tội phạm mạng.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế là hệ thống giao dịch điện tử trên môi trường mạng để thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế ở địa chỉ dichvucong.thuathienhue.gov.vn.

Hệ thống này được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thừa Thiên - Huế và hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Hệ thống bao gồm dịch vụ công trực tuyến tỉnh gồm Cổng dịch vụ công trực tuyến thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính; các cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin và các hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan.

Về xử lý, thẩm định hồ sơ hành chính trực tuyến, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phản hồi tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung đầy đủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

H.A.H

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Thừa Thiên - Huế lập kế hoạch an toàn thông tin 2016
ICTnews - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế mới ban hành kế hoạch số 135/KH-UBND về việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà...
Huế liên tục tập huấn an toàn thông tin cho từng lớp đối tượng cán bộ
ICTnews - Khóa tập huấn kiến thức an toàn thông tin cho cán bộ quản lý mới đây ở Thừa Thiên - Huế nằm trong chuỗi các khóa đào tạo khác nhau...
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Dịch vụ công trực tuyến ở Thừa Thiên - Huế được yêu cầu bảo mật cao lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang