• Chia sẻ bài viết Đưa giải pháp bảo mật của ngành Cơ yếu vào các bộ, ngành, địa phương lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Đưa giải pháp bảo mật của ngành Cơ yếu vào các bộ, ngành, địa phương

ictnews
Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị cần đưa các sản phẩm, giải pháp bảo mật và an toàn thông tin của ngành Cơ yếu vào các dự án, chương trình CNTT viễn thông của các bộ, ngành, địa phương.

Ngày 20/03/2018 tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã và huấn luyện tại chức ngành Cơ yếu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018".

za1-dua-san-pham-bao-mat-nganh-co-yeu-vao-cac-bo-nganh-dia-phuong.jpg

Ngày 20/03/2018 tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã và huấn luyện tại chức ngành Cơ yếu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018". Nguồn ảnh: Tạp chí An toàn thông tin.

Theo Tạp chí An toàn thông tin đưa tin, báo cáo do lãnh đạo Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã trình bày đã đánh giá khái quát tình hình và kết quả công tác quản lý, chỉ đạo trong sử dụng kỹ thuật mật mã và công tác huấn luyện kỹ thuật nghiệp vụ mật mã năm 2017, đưa ra các hạn chế, tồn tại cần khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo đó năm 2017 ngành đã cơ bản hoàn thành kế hoạch triển khai, nâng cấp, tăng cường hệ thống máy mã; hệ thống tổ chức cơ yếu, mạng liên lạc cơ yếu tiếp tục được củng cố, phát triển và điều chỉnh phù hợp; các cơ quan, đơn vị đã hoàn thiện nâng cấp, triển khai, thử nghiệm một số sản phẩm mật mã để triển khai kịp thời, đáp ứng các nhiệm vụ.

Trong ngành cũng tiếp tục triển khai phổ biến, quán triệt Luật Cơ yếu, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cơ yếu, xây dựng và sửa đổi các văn bản quán lý, điều hành của ngành Cơ yếu; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường về nội dung và phương pháp, ngày càng sát với thực tiễn.

Về công tác huấn luyện kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, năm 2017 toàn ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ theo kế hoạch, tổ chức được hơn 170 lớp tập huấn; chất lượng công tác huấn luyện được củng cố, sát với yêu cầu thực tế; công tác tổ chức, phương pháp và nội dung huấn luyện phù hợp với tính chất công việc, trình độ chuyên môn của người làm công tác cơ yếu.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu lên những mặt hạn chế cần được khắc phục như: công tác phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cơ yếu, các văn bản quản lý ngành ở một số đơn vị còn chưa kịp thời, đầy đủ; công tác tham mưu, quản lý, phối hợp của một số đơn vị còn chưa chủ động….

Báo cáo cũng trình bày phương hướng, nhiệm vụ của công tác Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã và huấn luyện tại chức ngành Cơ yếu năm 2018 như: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã; Tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, dự án; Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch các mạng liên lạc Cơ yếu và kế hoạch bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông của các cơ quan.

Bên cạnh đó là nhiệm vụ: Huấn luyện triển khai sử dụng máy mã dịch chuyên dụng và các thiết bị, sản phẩm mật mã mới của ngành; Tăng cường nâng cao hiệu quả huấn luyện kỹ thuật mật mã dịch thủ công truyền thống; Huấn luyện chuyên đề, bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức về kỹ thuật phần cứng, phần mềm, công nghệ mạng….

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính của Ban và Ngành như bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước sử dụng kỹ thuật mật mã, triển khai hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, thực hiện giám sát an toàn thông tin và quản lý mật mã dân sự.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường biện pháp nghiệp vụ để phòng chống kỹ thuật thu tin mã thám của đối phương, chú trọng về các vấn đề chuẩn hóa, cấu hình các điểm liên lạc cơ yếu, phòng chống thu tin qua các kênh kỹ thuật, tấn công mã độc, phần mềm gián điệp, ngăn chặn sử dụng USB thương mại.

Về bảo mật mạng CNTT, cần đưa các sản phẩm, giải pháp bảo mật và an toàn thông tin của ngành Cơ yếu vào các dự án, chương trình CNTT viễn thông của các bộ, ngành, địa phương; khảo sát, nắm bắt nhu cầu, chuẩn bị sản phẩm, có cơ chế đối với những vấn đề tài chính, hỗ trợ kỹ thuật,…

Trước đó ngày 7/3 tại Hà Nội cũng diễn ra Lễ phát động thi đua khối 4 hệ Cơ yếu gồm Đảng - Chính quyền, Quân đội, Công an và Ngoại giao năm 2018 do Cục Cơ yếu Quân đội đảm nhiệm khối trưởng thi đua.

H.A.H

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Ngành Cơ yếu phát động thi đua đảm bảo công tác bảo mật
ICTnews - Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị các hệ Cơ yếu xây dựng các biện pháp bảo mật thông tin, phòng...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Đưa giải pháp bảo mật của ngành Cơ yếu vào các bộ, ngành, địa phương lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang