• Chia sẻ bài viết Bỏ quy định điều kiện năng lực của nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bỏ quy định điều kiện năng lực của nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

ictnews
Tại Nghị định 150 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực TT&TT có hiệu lực từ 24/12/2018, Chính phủ đã bãi bỏ nhiều điều, khoản quy định điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT
Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử | Tên miền quốc tế của mạng xã hội phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp | Bỏ quy định điều kiện năng lực với nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

Nghị định 150 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực TT&TT sẽ có hiệu lực từ ngày 24/12/2018 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 7/11/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 150 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực TT&TT.

Theo Nghị định mới, Chính phủ quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định 72) được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72.

Cụ thể, khoản 2 của Điều 23a quy định về điều kiện tổ chức, nhân sự của trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội được sửa thành “Có ít nhất 1 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 1 nhân sự quản lý kỹ thuật”.

Đối với Điều 23b - Điều kiện về tên miền, Nghị định mới đã sửa đổi khoản 3 và 4 thành: “Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng tên miền có dãy ký tự giống nhau (bao gồm cả tên miền thứ cấp, ví dụ forum.vnn.vn, news.vnn.vn là tên miền có dãy ký tự khác nhau)”; “Tên miền phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp”.

Nghị định 150 mới được Chính phủ ban hành ngày 7/11/2018 cũng sửa đổi một số khoản của Điều 32a quy định điều kiện tổ chức, nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 (trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp - PV), cụ thể là: có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng và liên hệ được (khoản 1); có ít nhất 1 nhân sự quản lý trò chơi điện tử (khoản 2).

Điểm b khoản 3 Điều 33 - Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 cũng đã được sửa đổi thành “Có ít nhất 1 nhân sự quản trị trò chơi điện tử”.

Cùng với đó, Nghị định 150 đã bãi bỏ 6 khoản, điểm của Nghị định 72 năm 2013 được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 27 năm 2018, đó là: điểm b khoản 2 Điều 14 - Nhà đăng ký tên miền “.VN”; điểm b khoản 2 Điều 15 - Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam; khoản 2 Điều 32b - Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1; khoản 3 Điều 32d - Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1; điểm e khoản 4 Điều 32d; khoản 4 Điều 33 - Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4.

Như vậy, một số điều kiện kinh doanh trước đây đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử đã được Chính phủ quyết định bãi bỏ. Đơn cử như: hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử G1 không cần văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế và kế hoạch sử dụng tài nguyên Internet như trước đây.

Đáng chú ý, tại Nghị định 150, hàng loạt điều, khoản của Nghị định 102 ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được bãi bỏ, bao gồm khoản 1 Điều 60 và các Điều từ 61 đến 72 quy định về: Điều kiện năng lực của chủ trì thiết kế sơ bộ; Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập dự án; Điều kiện năng lực của cá nhân làm Giám đốc tư vấn quản lý dự án; Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án;

Điều kiện năng lực của chủ trì khảo sát; Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát; Điều kiện năng lực của chủ trì thiết kế thi công; Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế thi công; Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công; Điều kiện năng lực của chỉ huy thi công tại hiện trường; Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát, giám sát; Điều kiện năng lực của cá nhân, tổ chức nước ngoài khi tham gia hoạt động tư vấn, thực hiện hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng CNTT tại Việt Nam.

Bên cạnh việc sửa đổi một số điều của Nghị định 72 năm 2013 được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 27 năm 2018 và Nghị định 102 năm 2009 về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Nghị định mới của Chính phủ còn sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị định 195 ngày 21/11/2013 quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản ; đồng thời bãi bỏ một số điều, điểm của Nghị định 47 ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bưu chính.

Liên quan đến quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 10/2018 được tổ chức ngày 5/11 vừa qua, Bộ TT&TT đã cho biết, thời gian vừa qua, Bộ đã khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, ban hành dự thảo Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP và Quyết định 80/2014/QĐ-TTg. Dự thảo Nghị định này được Bộ TT&TT xây dựng theo hướng tháo gỡ những điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư ứng dụng CNTT và thủ tục thuê dịch vụ CNTT.

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Thuê ngoài dịch vụ CNTT sẽ ngày càng “nở rộ” trong bối cảnh cách mạng 4.0
ICTnews - Thuê ngoài dịch vụ CNTT (IT Outsourcing) đã là xu hướng phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, Chính phủ khuyến khích các cơ quan, doanh...
Bộ TT&TT ra hướng dẫn về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước
ICTnews - Bộ TT&TT vừa hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương một số nội dung về thuê dịch vụ CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước để triển...
Quy định mới về thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước dự kiến được ban hành trong năm 2018
ICTnews - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bỏ quy định điều kiện năng lực của nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang