Cách mạng 4.0

Vì sao chuyển phát bằng máy bay không người lái vẫn chưa được áp dụng tại Việt Nam?
ICTnews - Ở nhiều nước trên thế giới, máy bay không người lái đã được sử dụng trong hoạt động chuyển phát, đặc biệt phát huy tác dụng trong bối cảnh bùng phát đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc chuyển phát bằng máy bay không người lái.
lên đầu trang