• Chia sẻ bài viết Sơn La ưu tiên các nguồn lực để phát triển Chính phủ điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Sơn La ưu tiên các nguồn lực để phát triển Chính phủ điện tử

ictnews
Theo phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020 vừa được ban hành, UBND tỉnh Sơn La cũng sẽ ưu tiên các nguồn lực để xây dựng Chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ CNTT trọn gói do các doanh nghiệp CNTT cung cấp,

Sơn La ban hành kế hoạch mới phát triển Chính phủ điện tử

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 sẽ trở thành một yếu tố quan trọng, tác động tích cực đến sự phát triển chính quyền điện tử tỉnh Sơn La.
 
Theo đó, kế hoạch xây dựng nền tảng công nghệ phát triển chính quyền điện tử phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử bằng việc thường xuyên cập nhập, ban hành các phiên bản khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và điều kiện thực tế tại địa phương.

Xây dựng, phát triển trục chia sẻ tích hợp dùng chung của tỉnh kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh, xây dựng và đưa vào vận hành năm 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 – 2025

Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối liên thông, chia sẻ với trục liên thông và các hệ thống thông tin tỉnh Sơn la trong 2020 – 2025; duy trì, khai thác sử dụng hạ tầng mạng số liệu chuyên dùng tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2023 – 2025 mở rộng mạng số liệu chuyên dùng đến cấp xã. Sử dụng hiệu quả hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu, tăng cường bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm họa, bảo đẩm vận hành ổn định, an toàn thông tin của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Duy trì, mở rộng hệ thống phòng, chống mã độc của tỉnh theo mô hình quản trì tập trung. Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống thông tin và thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân, doanh nghiệp cán bộ….trong giai đoạn 2019 – 2020 và hoàn thiện trong giai đoạn 2021 – 2025.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính. Kế hoạch mới nhấn mạnh việc nhân rộng hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của các cơ quan nhà nước ở các cấp phục vụ chỉ đạo, điều hành để rút ngắn thời gian họp và giảm giấy tờ hành chính.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả của hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống mã hóa định danh và các hệ thống thông tin, phần mềm trên địa bàn tỉnh; thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp dnh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan Nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập 1 lần.

UBND tỉnh Sơn La cũng sẽ ưu tiên các nguồn lực để xây dựng Chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ CNTT trọn gói do các doanh nghiệp CNTT cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sách theo các quy định hiện hành;

Đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ chuyên trách CNTT, đào tạo kiến thức nâng cao về quản trị mạng và cho cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ sở; đồng thời tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc triển khai Chính phủ điện tử, trong việc hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trên địa bản các xã thực hiện các dịch vụ công mức độ 3,4.

D.V

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Sơn La ưu tiên các nguồn lực để phát triển Chính phủ điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang