Chuyển đổi số

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Tập trung phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số
Trong năm 2019, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã có nhiều chuyển biến quan trọng theo chủ trương “chuyển đổi số” của Chính phủ, đặc biệt trong công tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.
lên đầu trang