Chuyển đổi số

Viettel miễn phí nhiều giải pháp làm việc trực tuyến tại nhà cho doanh nghiệp
ICTnews - Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) đã đưa ra nhiều chính sách miễn phí các giải pháp làm việc trực tuyến tại nhà nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn đại dịch Covid – 19.
lên đầu trang