Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết 100% cán bộ, công chức Hà Nội sẽ sử dụng thư điện tử và phần mềm dùng chung lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

100% cán bộ, công chức Hà Nội sẽ sử dụng thư điện tử và phần mềm dùng chung

ictnews
Trong năm 2017, Hà Nội đặt mục tiêu 100% lãnh đạo các đơn vị thuộc Thành phố sử dụng một số ứng dụng dùng chung trên máy tính để điều hành công việc; 100% cán bộ, công chức Hà Nội cũng sử dụng thư điện tử và phần mềm dùng chung.

Đây là một nội dung của Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2017.

Ảnh minh họa: Internet

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2017 hướng tới mục tiêu đẩy mạnh triển khai và khai thác có hiệu quả các ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, xác định năm 2017 là năm đột phá căn bản về CNTT; đảm bảo việc triển khai ứng dụng CNTT theo hướng  tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống.

Theo kế hoạch, trong năm nay, Hà Nội dự kiến sẽ cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 tối thiểu 40% thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, quận/huyện/thị xã và xã/phường/thị trấn; 100% các đơn vị sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối dịch vụ công thống nhất toàn Thành phố và kết nối với hệ thống dịch vụ công mức 3,4; phấn đấu đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực tư pháp, đăng ký qua mạng đạt trên 60% và các dịch vụ công trực tuyến thuộc các lĩnh vực khác đạt tối thiểu 30% được thực hiện qua mạng.

Đồng thời, 100% cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước của Thành phố khai thác, sử dụng hộp thư điện tử trao đổi thông tin trong công việc; 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung của Thành phố, đảm bảo phần mềm triển khai đến đâu ứng dụng ngay đến đó, chú trọng việc tổ chức đào tạo trực tuyến thông qua môi trường mạng.

Cùng với việc triển khai xây dựng trung tâm giám sát, điều hành tập trung của Thành phố, trong năm 2017, Thành phố cũng dự kiến sẽ tập trung duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) dân cư; triển khai số hóa, xây dựng và duy trì 4 CSDL quan trọng gồm CSDL đất đai, CSDL doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, CSDL cán bộ công chức, CSDL lĩnh vực tư pháp - hộ tịch phục vụ chia sẻ, khai thác, phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt, một trong những chỉ tiêu chủ yếu được Thành phố đề ra trong Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2017 là 100% lãnh đạo các đơn vị sử dụng một số ứng dụng dùng chung của Thành phố trên thiết bị máy tính bảng để xử lý và điều hành công việc, giảm sổ sách giấy tờ.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, trong Kế hoạch nêu trên, Thành phố cũng đã xác định rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm nay cũng như quy định nguyên tắc triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã.

Cụ thể, đối với việc trang bị và cài đặt các phần mềm ứng dụng dùng chung trên thiết bị máy tính bảng để phục vụ việc lãnh đạo các đơn vị thuộc Hà Nội có thể xử lý, điều hành công việc, theo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2017, Thành phố sẽ đầu tư các thiết bị di động (máy tính bảng), trước mắt thí điểm cài đặt ứng dụng dùng chung của Thành phố phục vụ công tác quản lý, điều hành, giảm sổ sách giấy tờ.

Là đơn vị được UBND TP Hà Nội giao làm cơ quan thường trực và chủ trì thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2017, Sở TT&TT Thành phố cũng được giao thí điểm triển khai việc sử dụng các thiết bị di động (máy tính bảng) để cài đặt ứng dụng điều hành của Thành phố, giảm sổ sách giấy tờ.

Lãnh đạo Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố đảm trách việc vận hành ứng dụng điều hành Thành phố phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố trên thiết bị máy tính bảng.

Trước đó, hồi trung tuần tháng 9/2016, nhằm cụ thể hóa việc đổi mới, áp dụng CNTT một cách đồng bộ, giảm chi phí cho việc in, sao tài liệu và tăng hiệu suất làm việc của cán bộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Sở TT&TT thí điểm trang bị thiết bị thông minh (máy tính bảng, ​điện thoại thông minh) cho giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã để xử lý, điều hành công việc trên mạng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết sau thời gian thí điểm, Thành phố sẽ chính thức áp dụng việc chỉ đạo, điều hành công việc trên mạng trong năm 2017. Người đứng đầu UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tất cả các Giám đốc Sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cần tập trung vào cuộc một cách quyết liệt để hoàn thành mục tiêu đưa Hà Nội đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đ.P

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Từ khoá:
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết 100% cán bộ, công chức Hà Nội sẽ sử dụng thư điện tử và phần mềm dùng chung lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang