Chuyển đổi số

Bưu điện Việt Nam ra mắt hệ thống đăng ký chi trả tại nhà cho hơn 6 triệu người
ICTnews - Hơn 6 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), người có công và người hưởng bảo trợ xã hội có thể đăng ký nhận chi trả tại nhà tại địa chỉ ansinhxahoi.vnpost.vn của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).
lên đầu trang