Chuyển đổi số

CEO DesignBold: Khó khăn từ dịch Covid-19 là cơ hội vàng để doanh nghiệp chuyển đổi số
ICTnews - Những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, theo ông Hùng Đinh, CEO Design Bold, lại là “cơ hội vàng” để các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số. Vì thế, cơ quan quản lý cần có những hành động mang tính “cách mạng” để hỗ trợ doanh nghiệp.
lên đầu trang