• Chia sẻ bài viết Bộ TT&TT đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bộ TT&TT đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp

ictnews
Bộ TT&TT đã cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh, 89 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành, vượt kế hoạch 21,92%.

Điều kiện kinh doanh ngày càng được cắt giảm, đơn giản hóa

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng vừa có báo cáo về tình hình ban hành các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh.

Về đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, hiện có tổng số 6.191 điều kiện kinh doanh, các Bộ, ngành đã xây dựng phương án để đơn giản, cắt giảm 3.807 điều kiện.

Đến nay đã chính thức cắt giảm được 1.133 điều kiện kinh doanh, đạt 30% so với phương án các Bộ dự kiến sẽ cắt giảm của các ngành: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, TT&TT, Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn.

Hiện có 2 Bộ Công Thương và Xây dựng đã hoàn thành việc đơn giản, cắt giảm điều kiện kinh doanh và vượt chỉ tiêu theo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Còn 2.661 điều kiện kinh doanh đã có phương án đơn giản, cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể, thuộc trách nhiệm của 14 Bộ: Giáo dục Đào tạo, TT&TT, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước.  

Trong đó, nhiều nhất là Bộ Y tế với tổng số 1.871 điều kiện kinh doanh.

Cùng đó, hiện có tổng số 9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 120 thủ tục kiểm tra, các Bộ đã xây dựng phương án đơn giản, cắt giảm 6.003 dòng hàng và 74 thủ tục.

Đến nay đã chính thức cắt giảm, đơn giản hóa được 1.700 dòng hàng và 30 thủ tục.

Các Bộ đạt kết quả tích cực như Bộ Công Thương có 702 dòng hàng (đã cắt giảm được 402 dòng hàng, vượt 14,53% so với yêu cầu của Chính phủ); Bộ TT&TT có 146 dòng hàng (đã cắt giảm được 89 dòng hàng, vượt 21,92%)…

P.V

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Hàng nghìn điều kiện kinh doanh sẽ được cắt giảm, gỡ khó cho doanh nghiệp
ICTnews - Các bộ ngành dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 3.807 điều kiện kinh doanh. Trong đó, Bộ TT&TT lên kế hoạch sửa đổi, bổ sung 6 Nghị định...
Bộ TT&TT từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam thành cường quốc về CNTT
ICTnews - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, thời gian qua, Bộ TT&TT đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bộ TT&TT đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang