• Chia sẻ bài viết Hải Phòng tập trung cho các nhiệm vụ trong Đề án Chính quyền điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Hải Phòng tập trung cho các nhiệm vụ trong Đề án Chính quyền điện tử

ictnews
Thành phố Hải Phòng tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trong Đề án Chính quyền điện tử. Trong đó tập trung vận hành tốt Cổng dịch vụ công trực tuyến và phát triển hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông.

Hải Phòng tập trung cho các nhiệm vụ trong Đề án Chính quyền điện tử. Ảnh minh họa: Internet

Theo trang thông tin của Sở TT&TT Hải phòng, trong thời gian qua, các sở, ngành, UBND quận, huyện đã chủ động triển khai ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời triển khai kết nối phần mềm quản lý văn bản và điều hành với trục kết nối gửi, nhận văn bản của thành phố.

Đến nay hầu hết các sở, ngành, quận, huyện đã kết nối gửi, nhận văn bản đúng quy định. Công tác số hóa dữ liệu được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Tính đến tháng 3/2017, Sở TT&TT đã cấp 310 chứng thư số, trong đó, 265 chứng thư số cấp cho các tổ chức và 45 chứng thư số cho cá nhân.

Cũng trong tháng 5, thành phố Hải Phòng đã chính thức đưa Cổng Dịch vụ công trực tuyến đi vào vận hành. Đây là một phần của việc triển khai Đề án Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng đến năm 2020. 

Cụ thể, Sở TT&TT cho hay, đã thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu và tích hợp toàn bộ dịch vụ công trực tuyến của các sở ngành, quận huyện lên Cổng dịch vụ công thành phố, gồm: 1.898 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 107 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 66 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Năm 2017 sẽ xây dựng thêm 20 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 17 dịch vụ công trực tuyến mức 4 ở một số ngành và lĩnh vực quan trọng.

Bên cạnh việc tạo môi trường mạng thống nhất hỗ trợ hoạt động của các cơ quan quản lý, Cổng Dịch vụ công trực tuyến cũng đồng thời cung cấp khả năng phục vụ người dân trong tìm kiếm, đăng ký các dịch vụ công, và kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ, sử dụng các hình thức dịch vụ bưu điện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ công trực tuyến.

Về xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông, đã hoàn thành triển khai Hệ thống một cửa điện tử liên thông dùng chung áp dụng thí điểm tại UBND quận Đồ Sơn và 7 phường thuộc quận, đáp ứng yêu cầu liên thông giải quyết thủ tục hành chính.

Xây dựng 235 thủ tục hành chính cấp quận và 97 thủ tục hành chính cấp phường, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 3. Đã hoàn thành triển khai Hệ thống một cửa điện tử liên thông dùng chung áp dụng thí điểm tại UBND quận Đồ Sơn và 7 phường thuộc quận. Xây dựng 235 thủ tục hành chính cấp quận và 97 thủ tục hành chính cấp phường, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 3.

PV

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Hải Phòng tập trung cho các nhiệm vụ trong Đề án Chính quyền điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang