• Chia sẻ bài viết Nửa đầu năm nay, hơn 180.000 hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Nửa đầu năm nay, hơn 180.000 hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia

ictnews
Tính đến 30/6/2017, đã có 11 bộ, cơ quan kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 39 thủ tục hành chính. Cơ chế một cửa quốc gia đã xử lý 180.079 hồ sơ của 12.683 doanh nghiệp, lần lượt tăng 107% và 70% so với nửa đầu năm ngoái.

Cơ chế một cửa quốc gia được Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính khai trương vào giữa tháng 11/2014.

Đã có gần 12.700 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Ngày 1/8/2017, Văn phòng Chính phủ đã thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban chỉ đạo 1899).

Thông báo cho hay, đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm nay, Phó Thủ tướng nhận định, việc triển khai Quyết định 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định 2185) đạt kết quả tích cực như: đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27 ngày 29/6/2017 về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại; ban hành kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về Cơ chế một cửa quốc gia.

Cùng với việc đảm bảo Cổng thông tin một cửa quốc gia hoạt động ổn định, tính đến ngày 30/6/2017, đã có 11 Bộ, cơ quan đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 39 thủ tục hành chính (TTHC). Cơ chế một cửa quốc gia đã xử lý 180.079 hồ sơ của 12.683 doanh nghiệp, tăng 107% về số hồ sơ và tăng 70% về số doanh nghiệp tham gia so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Đồng thời, các bộ, cơ quan đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, theo Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2026 ngày 17/11/2015.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể như, việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đến nay mới chỉ có 22/130 thủ tục hành chính sẵn sàng triển khai mới trên Cơ chế một cửa quốc gia, đạt tỷ lệ 17% số thủ tục hành chính đăng ký triển khai trong kế hoạch năm 2017.

Một nguyên nhân chủ yếu là do còn 5 bộ, ngành đến nay vẫn chưa ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 2185 của Thủ tướng Chính phủ; hạ tầng CNTT và nguồn kinh phí còn nhiều vướng mắc; việc triển khai thuê dịch vụ CNTT còn vướng mắc về cơ sở pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn…

Hoàn thành triển khai 130 thủ tục hành chính đã đăng ký

Về nhiệm vụ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu trong năm nay, các bộ, cơ quan phải phấn đấu hoàn thành kế hoạch triển khai 130 TTHC đã đăng ký, đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung các thủ tục mới đưa vào kế hoạch để thực hiện; chính thức kết nối Cơ chế một cửa ASEAN ngay sau khi Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN được đủ 10 nước thành viên phê chuẩn và có hiệu lực.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành chưa xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai Quyết định 2185 của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 8/2017 phải ban hành kế hoạch để thực hiện.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát và hoàn thiện cơ sở pháp lý, các TTHC để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia; hoàn thành việc xây dựng Nghị định về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm thuận lợi thương mại.

Bộ Tài chính cũng được giao chủ trì đảm bảo tính kết nối, hệ thống, an ninh, an toàn về thông tin và cơ sở dữ liệu của hệ thống CNTT phục vụ Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; đầu tư hệ thống dự phòng cho Cổng thông tin một cửa quốc gia theo hướng thuê dịch vụ; đảm bảo các nguồn lực về nhân sự và tài chính để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; và tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền, hỗ trợ để người dân và doanh nghiệp hiểu, tự nguyện tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, với 22 TTHC đã thống nhất về nghiệp vụ, các bộ, cơ quan phối hợp với Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo 1899 khẩn trương hoàn thành các điều kiện về kỹ thuật hạ tầng, cơ sở pháp lý… để triển khai trong năm 2017.

Bổ sung 3 Bộ vào Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo 1899

Đối với nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu năm 2017, mục tiêu Phó Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trong năm nay là giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm chuyên ngành tại khâu thông quan từ 30 - 35% hiện nay xuống còn 15% trên tổng số các lô hàng hóa xuất nhập khẩu để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo việc quản lý của nhà nước theo quy định của pháp luật và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan, nhất là Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành để sửa đổi, bổ sung theo đúng tiến độ và thời hạn đã đề ra; những văn bản nào không sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung không kịp phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ rõ lý do.

Đồng thời, rà soát, loại bỏ những quy định chồng chéo, không cần thiết trong kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra tại khâu thông quan, trong đó quy định rõ mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, phương pháp kiểm tra; điện tử hoá thủ tục kiểm tra chuyên ngành; kết nối chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia…

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Ủy ban chỉ đạo 1899; bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo triển khai chiến lược và chương trình hành động phát triển logistics quốc gia cho Ủy ban chỉ đạo 1899 và bổ sung các Bộ: Công Thương, Giao thông Vận tải, TT&TT vào Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo.

Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi các văn bản, TTHC, hệ thống CNTT có liên quan cho phù hợp với Nghị định 58 ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải về quản lý hoạt động hàng hải; làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) về việc WB hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy phát triển logistics, trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Minh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Từ khoá:
Chính thức kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN
ICTnews - Sáng 8/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn nút, công bố chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết...
Dự án Cơ chế kết nối một cửa quốc gia giúp 6.000 DN tiết kiệm chi phí, thời gian
ICTnews - Dự án Cơ chế kết nối một cửa quốc gia (NSW) do Tổng cục Hải quan chủ trì, Viettel là đơn vị thực hiện. Dự án được khởi động triển khai...
Hơn 9.400 doanh nghiệp đã tham gia Cơ chế một cửa quốc gia
ICTnews - Hiện đã có 11 bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) với 37 thủ tục hành chính được đưa lên. Số hồ sơ hành chính được xử...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Nửa đầu năm nay, hơn 180.000 hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang