• Chia sẻ bài viết Phê duyệt Đề án liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Phê duyệt Đề án liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

ictnews
“Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt.
Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú| Thủ tướng phê duyệt Đề án liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện thủ tục hành chính (Ảnh minh họa. Nguồn: ict-hanoi.gov.vn)

Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC): đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện TTHC, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

Các mục tiêu cụ thể của Đề án gồm: giảm chi phí, hạn chế việc gây phiền hà, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong thực hiện TTHC, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; nâng cao trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước, góp phần xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết các việc của người dân; đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội (BHXH), lao động, thương binh và xã hội (LĐTB&XH).

Cùng với việc quy định cụ thể phạm vi thực hiện và đối tượng áp dụng, Đề án mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng nêu rõ nguyên tắc, hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Cụ thể, về nguyên tắc giải quyết liên thông các TTHC, UBND cấp xã chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ trong quy trình liên thông. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng phiếu (theo mẫu quy định) cụ thể một lần, đầy đủ để công dân bổ sung, hoàn chỉnh.

UBND và Công an cấp xã, UBND và Công an cấp huyện, Sở LĐTB&XH, BHXH cấp tỉnh và cấp huyện, Phòng LĐTB&XH chịu trách nhiệm trong việc giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các TTHC.

Cá nhân có yêu cầu giải quyết các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các TTHC này.

Cũng theo Đề án, UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC liên thông. Nếu có nhu cầu, người dân đăng ký với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc công chức tư pháp - hộ tịch (trường hợp đăng ký hộ tịch lưu động) việc trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, người dân sẽ được nhận kết quả do cơ quan bưu chính chuyển phát đến tận nhà. Người dân có nhu cầu đăng ký dịch vụ nhận kết quả tại nhà có trách nhiệm nộp cước phí cho cơ quan bưu chính. Tùy thuộc tình hình thực tế tại địa phương, cước phí bưu chính có thể do cơ quan giải quyết thủ tục thanh toán với cơ quan bưu chính.

Trường hợp có nhu cầu thì người nộp hồ sơ được quyền yêu cầu và được trực tiếp nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với từng TTHC liên thông. Trong trường hợp người dân có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trên, thì khi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã trình bày cụ thể để ghi vào phiếu hẹn và trả kết quả theo quy định.

Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết, cơ quan có trách nhiệm phải có văn bản gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức của cơ quan ghi rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả. Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã thông báo thời hạn trả kết quả và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan làm quá hạn giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Thí điểm Phần mềm Đăng ký hộ tịch dùng chung tại 4 địa phương
ICTnews - Bộ Tư pháp xác định giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 6/2017 là giai đoạn thí điểm, dự kiến đến tháng 6/2017, sẽ triển khai thí điểm...
Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
ICTnews - Các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhân rộng mô hình Trung...
41 thủ tục hành chính về xây dựng được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
ICTnews - Danh mục gồm 41 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng vừa được Bộ này ra quyết...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Phê duyệt Đề án liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang