• Chia sẻ bài viết Quý IV/2018: Đề xuất nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm CNTT, nền tảng Chính phủ điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Quý IV/2018: Đề xuất nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm CNTT, nền tảng Chính phủ điện tử

ictnews
Trong quý IV/2018, nhóm Giải pháp công nghệ và an toàn, an ninh thông tin thuộc Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử sẽ báo cáo, đề xuất về việc nghiên cứu, phát triển ứng dụng một số sản phẩm CNTT, nền tảng Chính phủ điện tử.

Đây là một nội dung trong Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (gọi tắt là Tổ công tác) trong thời gian từ nay đến hết năm 2018.

Kế hoạch này vừa được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác ký quyết định ban hành vào ngày 18/10/2018.

Theo Kế hoạch, từ nay đến hết năm 2018, Tổ công tác sẽ triển khai gần 40 nội dung công việc theo 6 nhóm nhiệm vụ: Xây dựng, hoàn thiện thể chế cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT); Xây dựng nền tảng phát triển CPĐT; Triển khai một số hệ thống thông tin (HTTT) gắn với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức phục vụ người dân, doanh nghiệp; Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng CPĐT và cơ chế bảo đảm thực thi; công tác truyền thông; các nhiệm vụ khác.

Quý IV/2018: Đề xuất nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm CNTT, nền tảng Chính phủ điện tử

Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trong thời gian từ nay đến hết năm 2018 vừa được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác ký ban hành (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Cụ thể, với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế cho việc triển khai xây dựng, phát triển CPĐT, Tổ công tác dự định trong các tháng 10, 11/2018 sẽ đánh giá, phản biện và tham gia ý kiến cho một loạt Đề án, dự thảo Nghị định, đề nghị xây dựng các Nghị định: dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 102 ngày 6/11/2009 của Chính phủ, Quyết định 80 ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối, chia sẻ dữ liệu; đề nghị xây dựng Nghị định về định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức; đề nghị xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đề án về HTTT Chính phủ không giấy tờ; Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia; đề nghị xây dựng Nghị định về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng; Đề án về giải pháp tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước; Đề án Cơ sở dữ liệu (CSDL) cán bộ, công chức, viên chức; Đề án hệ thống tham vấn chính sách. Các nội dung công việc này đều do Nhóm Thể chế và cải cách hành chính thuộc Tổ công tác chủ trì.

Nhóm Thể chế và cải cách hành chính cũng được giao chủ trì thực hiện 2 công việc thường xuyên là: Rà soát, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai xây dựng, phát triển CPĐT; phối hợp cùng các cơ quan chủ trì triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế theo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025.

Về xây dựng nền tảng phát triển CPĐT, ngay trong tháng 10 này, nhóm Giải pháp công nghệ và an ninh, an toàn thông tin thuộc Tổ công tác sẽ chủ trì đánh giá, phản biện và tham gia ý kiến đối với Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam (phiên bản 2.0). Trong quý IV/2018, Nhóm Nguồn lực và bảo đảm thực thi thuộc Tổ công tác sẽ chủ trì việc theo dõi, đôi đốc các bộ, ngành, địa phương ban hành Kiến trúc CPĐT/Chính quyền điện tử phù hợp với Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam (phiên bản 2.0).

Cũng theo kế hoạch mới, trong tháng 11/2018, Tổ công tác sẽ tổ chức 2 cuộc họp Ủy ban Quốc gia về CPĐT về tình hình triển khai CSDL quốc gia về dân cư và CSDL đất đai quốc gia.

Tháng 11/2018 cũng là thời gian Tổ công tác ấn định phải hoàn thành nhiều nội dung công việc khác về xây dựng, phát triển CPĐT như: Đánh giá giải pháp kỹ thuật công nghệ, chức năng, khả năng sẵn sàng kết nối và chia sẻ dữ liệu; yêu cầu phi chức năng; tổng chi phí sở hữu, triển khai và vận hành trên toàn quốc... của Hệ thống kết nối, liên thông các HTTT ở Trung ương và địa phương; Đánh giá, phản biện và tham gia ý kiến về việc xây dựng HTTT báo cáo quốc gia, Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...
Các nhiệm vụ được Tổ công tác lên kế hoạch hoàn thành trong quý IV/2018 bao gồm: Đánh giá, phản biện và tham gia ý kiến về Bộ chỉ số KTXH phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thành lập Ban chỉ đạo xây dựng CPĐT/chính quyền điện tử; Xây dựng bộ chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả, chất lượng kết quả thực thi nhiệm vụ triển khai xây dựng CPĐT; xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát trách nhiệm giải trình, ra quyết định và xử lý kịp thời các vướng mắc...

Cùng ngày 18/10/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng ký quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Từ khoá:
Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử
ICTnews - Danh sách các thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ...
Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử họp phiên đầu tiên vào sáng nay
Sáng nay, 20/9, tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban đề nghị các thành...
Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT đóng vai trò trung tâm trong triển khai Chính phủ điện tử
ICTnews - Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT nêu rõ, Văn phòng Chính...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Quý IV/2018: Đề xuất nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm CNTT, nền tảng Chính phủ điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang