• Chia sẻ bài viết VINASA sẽ giám sát và báo cáo Thủ tướng về việc thực thi xây dựng Chính phủ điện tử  lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

VINASA sẽ giám sát và báo cáo Thủ tướng về việc thực thi xây dựng Chính phủ điện tử

ictnews
Trong thông điệp tại Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2018, Hiệp hội VINASA cho biết, cộng đồng doanh nghiệp CNTT Việt Nam có đủ năng lực và luôn sẵn sàng đồng hành trong việc xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển kinh tế - xã hội số.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó chủ tịch Hiệp hội VINASA đã đưa ra thông điệp cộng đồng doanh nghiệp CNTT Việt Nam có đủ năng lực và luôn sẵn sàng đồng hành trong việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Trong thông điệp tại Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2018 được tổ chức hôm nay ngày18/7 với chủ đề “Hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số”, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó chủ tịch Hiệp hội VINASA đã đưa ra thông điệp chính thức của hiệp hội.

Ông Nguyễn Đình Thắng nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại - thời đại số. Những thành tựu khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ lên mọi hoạt động của Chính phủ và toàn xã hội. Chính phủ số cùng với nền kinh tế và xã hội số đang trở thành xu thế phát triển tất yếu của nhiều chính phủ và quốc gia trên thế giới.

Ông Nguyễn Đình Thắng cho biết, tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các ý kiến tham luận của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, chuyên gia và các đại biểu trong nước, nước ngoài, Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2018, VINASA thống nhất ra thông điệp nhằm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025.

Thứ nhất: Đặt quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị cùng cam kết mạnh mẽ của người đứng đầu các cấp, các ngành; đồng thời, thay đổi từ nhận thức đến hành vi của các cấp, các ngành và toàn xã hội về Chính phủ điện tử, kinh tế số và hạ tầng số.

Thứ hai: Đồng thuận và nỗ lực chung tay hành động quyết liệt, kịp thời và kiên trì của tất cả các chủ thể, từ chính quyền đến người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba: Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2018-2020, hướng đến 2025, bao gồm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số và xã hội số, xây dựng và phát triển hạ tầng số, đặc biệt là hạ tầng dữ liệu, đi đôi với tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và sớm hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, đặc biệt ưu tiên cơ sở dữ liệu về dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm, đất đai... và hình thành nhanh chóng các cơ sở dữ liệu phục vụ quản trị công và giúp cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ cao cho người dân, doanh nghiệp; cập nhật Khung kiến trúc Chính phủ điện tử theo xu hướng CMCN 4.0. Đào tạo, tái đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số cho CMCN 4.0 cả ở diện rộng cũng như có kỹ năng và chất lượng cao, kết hợp với đổi mới hệ thống động lực đối với người lao động.

Thứ tư: Dành đủ nguồn lực cho xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở xác định các mục tiêu trọng tâm ưu tiên đầu tư; chú trọng xã hội hóa, phát huy mạnh mẽ sự đóng góp của khu vực tư nhân trong tiến trình này.

Thứ năm: Đảm bảo sự tham gia tích cực, chủ động của mọi chủ thể trong xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển kinh tế số, chú trọng phát huy vai trò chủ thể chính của người dân, doanh nghiệp, coi đây là nhân tố trung tâm và đảm bảo vai trò kiến tạo của Chính phủ là yếu tố then chốt.

Thứ sáu: Tạo lập cơ chế đảm bảo thực thi và hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng, hiệu quả thực thi; vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm về mô hình Cơ quan đảm bảo hiệu quả thực thi Chương trình chuyển đổi quốc gia của Malaysia (gọi tắt là PEMANDU) vào thực tiễn tại Việt Nam.

“Cộng đồng doanh nghiệp CNTT Việt Nam có đủ năng lực và luôn sẵn sàng tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương trong việc xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển kinh tế - xã hội số. VINASA sẽ phối hợp cùng các tổ chức xã hội tiến hành đánh giá, giám sát độc lập và báo cáo định kỳ với Thủ tướng Chính phủ về việc thực thi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy kinh tế - xã hội số và tiếp cận CMCN 4.0 được đề ra trong các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” ông Nguyễn Đình Thắng nói.

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Từ khoá:
Vì sao cần ban hành Nghị quyết mới về phát triển Chính phủ điện tử?
ICTnews - Để tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đạt được, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong bối...
Hết năm 2020, Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về phát triển Chính phủ điện tử
ICTnews - Dự thảo “Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025”...
VNPT Technology ký hợp đồng thực hiện đề tài thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước về Chính phủ điện tử
ICTnews - Ngày 10/7/2018, VNPT Technology cùng các đơn vị quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lễ ký hợp đồng thực hiện 2 đề...
Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp, xã hội đồng tâm hiệp lực xây dựng Chính phủ điện tử
ICTnews - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2018 là Diễn đàn hành động và chúng ta phải cùng đồng tâm hiệp...
Phó Chủ tịch VINASA: Doanh nghiệp CNTT Việt Nam đủ tự tin xây dựng Chính phủ điện tử
ICTnews - Theo ông Lữ Thành Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội VINASA, các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để thực hiện theo...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết VINASA sẽ giám sát và báo cáo Thủ tướng về việc thực thi xây dựng Chính phủ điện tử  lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang