• Chia sẻ bài viết Đề nghị thay thế nghị định 27 để không "trói" giao dịch điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Đề nghị thay thế nghị định 27 để không "trói" giao dịch điện tử

ictnews
Bộ Tài chính đang dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 27/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính nhằm khắc phục các hạn chế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

Nghị định 27 chưa mạnh dạn khai thác lợi thế của phương thức điện tử.

Theo dự thảo, Nghị định 27 đã ban hành hơn 10 năm, đến nay phần lớn quy định không còn phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật hiện hành. Các quy định chưa được sửa đổi của Nghị định 27 thiên về mô phỏng thực hiện theo phương thức giấy tờ truyền thống trên môi trường điện tử, chưa mạnh dạn khai thác lợi thế của phương thức điện tử (xử lý tự động, giảm thao tác thủ công và can thiệp của con người), do đó hạn chế tính hiệu quả của việc triển khai giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Phạm vi điều chỉnh (Điều 1, Điều 11) và đối tượng áp dụng của Nghị định 27 (Điều 12) còn chung chung, thiếu cụ thể. Quy định về chấp nhận giá trị pháp lý của chứng từ điện tử theo hướng mô phỏng áp dụng đối với phương thức giấy tờ truyền thống, không phù hợp với phương thức xử lý của giao dịch điện tử, làm phức tạp hóa việc ứng dụng giao dịch điện tử, không khả thi áp dụng rộng trong thực tế hiện nay. Nếu tuân thủ đúng các quy định này, giao dịch điện tử sẽ không phát triển được.

Trong khi trên 97% doanh nghiệp đã tham gia sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, hải quan thì các cơ quan quản lý liên quan khác ngoài cơ quan tài chính vẫn yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các hồ sơ thực hiện thủ tục thuế, hải quan dạng giấy, dẫn đến doanh nghiệp thường xuyên phải chuyển đổi từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy, gây phiền hà cho doanh nghiệp, giảm tác dụng của việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Nghị định 27 chưa đề cập xử lý vấn đề này…

Vì vậy theo Bộ Tài chính, Nghị định thay thế nhằm khắc phục các hạn chế của Nghị định 27, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, góp phần thực hiện các mục tiêu của Đảng và Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nhập quốc tế.

Nghị định thay thế giải quyết tối đa vướng mắc, khó khăn của các đối tượng tham gia giao dịch điện tử đồng thời đảm bảo an toàn cho giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam và nội dung quy định có tính khả thi cao và ổn định lâu dài.

Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong các lĩnh vực: tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản công, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm (không bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp); dịch vụ tài chính.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính…

Mục tiêu của chính sách nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai, áp dụng giao dịch điện tử; hạn chế yêu cầu xử lý theo phương thức giấy tờ gây bất tiện cho người dân, doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung quy định về chấp nhận giá trị pháp lý chứng từ điện tử; sửa đổi, bổ sung quy định về việc chuyển đổi chứng từ giấy sang chứng từ điện tử…

Việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử tại các cơ quan tài chính và kết nối liên thông với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cơ bản nằm trong phạm vi các chương trình, dự án về cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Chính phủ điện tử và triển khai các quy định của pháp luật về quản lý chuyên ngành.

Nguồn lực về tài chính cần để triển khai các hệ thống này đối với phía các cơ quan nhà nước do đó cũng nằm trong phạm vi nguồn lực yêu cầu cho các chương trình, dự án nêu trên, được bố trí trong ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Việc thúc đẩy triển khai giao dịch điện tử hướng tới cải cách thủ tục hành chính, giảm yêu cầu tương tác trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan tài chính, do đó sẽ góp phần tinh giản biên chế, không tạo ra yêu cầu về bổ sung nguồn nhân lực cho bộ máy nhà nước. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 27 dự kiến trình Chính phủ vào tháng 9/2018.

Hiện dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 27/2007 đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

P.V

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

“Bêu tên” 22 BHXH địa phương chưa dùng phần mềm giao dịch điện tử mới
ICTnews - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phê bình 22 BHXH tỉnh, thành phố chưa triển khai phần mềm giao dịch BHXH điện tử phiên bản 2.0,...
Những điều cần lưu ý để bảo mật thông tin khi giao dịch điện tử
ICTnews - Các chuyên gia ngân hàng, chuyên gia bảo mật đều cho rằng, khi tham gia vào môi trường trực tuyến, lựa chọn sử dụng các phương thức...
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Đề nghị thay thế nghị định 27 để không "trói" giao dịch điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang