• Chia sẻ bài viết Giải pháp của Viettel giúp Việt Nam tiết kiệm 14 tỷ USD mỗi năm lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Giải pháp của Viettel giúp Việt Nam tiết kiệm 14 tỷ USD mỗi năm

ictnews
Dự án Cơ chế kết nối một cửa quốc gia (NSW) do Tổng cục Hải quan chủ trì, Viettel là đơn vị thực hiện. Tuy mới áp dụng vào thực tế chưa lâu, nhưng NSW đã thể hiện được những giá trị và lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, Bộ ngành và Nhà nước.
lên đầu trang