• Chia sẻ bài viết Lần đầu tiên công bố chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT của 63 tỉnh, thành phố lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Lần đầu tiên công bố chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT của 63 tỉnh, thành phố

ictnews
Theo kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT - Vietnam IT Industry Index lần đầu tiên được công bố, 5 địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất kinh doanh CNTT lần lượt là Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Đà Nẵng.
Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT

Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT (Bộ TT&TT) công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT - Vietnam IT Industry Index.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT

Chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT - Vietnam IT Industry Index (nói cách khác là chỉ số công nghiệp CNTT) Việt Nam vừa được công bố ngày 22/3/2017.

Năm 2016 là năm đầu tiên Vụ CNTT phối hợp với Hội Tin học Việt Nam xây dựng và công bố Chỉ số Vietnam IT Industry Index của 63 địa phương trên cả nước, trên cơ sở tách từ Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT Việt Nam - Vietnam ICT Index 2016.

Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, trước năm 2016, trong khuôn khổ báo cáo Vietnam ICT Index, sản xuất kinh doanh CNTT chỉ gồm 3 chỉ tiêu là doanh thu CNTT, doanh nghiệp CNTT và lao động CNTT. Trong năm đầu tiên triển khai thu thập các số liệu chi tiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài 3 chỉ tiêu nêu trên, nhóm nghiên cứu còn thu thập thêm các thông tin khác như: thuế, nộp ngân sách nhà nước, khu CNTT, hạ tầng kỹ thuật doanh nghiệp CNTT…

Ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ CNTT nhấn mạnh, việc đánh giá chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT của các tỉnh, thành phố hết sức có ý nghĩa khi công nghiệp CNTT là một ngành đóng vai trò ngày càng quan trọng của nền kinh tế cả về doanh thu, giá trị xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho lao động tại Việt Nam.

“Việc xây dựng và công bố chỉ số này vừa giúp đánh giá bức tranh chung về hiện trạng phát triển công nghiệp CNTT tại Việt Nam, vừa giúp các địa phương xác định năng lực phát triển công nghiệp CNTT, từ đó xây dựng chiến lược phát triển phát triển công nghiệp CNTT phù hợp hơn trong những năm tới, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về phát triển công nghiệp đến năm 2020”, ông Khả nhận định.

Căn cứ trên kết quả đánh giá 3 chỉ số thành phần gồm Chỉ số dịch vụ CNTT, chỉ số sản xuất CNTT và chỉ số kinh doanh CNTT trong bảng xếp hạng chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT, nhóm nghiên cứu đã xếp hạng 63 địa phương trong cả nước về sản xuất kinh doanh CNTT.

Theo đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT. Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về TP.HCM và Bắc Ninh, trong đó chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT của Bắc Ninh chỉ kém TP.HCM chưa đến 0,01 điểm. Các địa phương cũng có tên trong Top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về sản xuất kinh doanh CNTT còn có: Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước.

Cả nước có trên 40.000 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh CNTT

Cũng theo đại diện nhóm nghiên cứu, hoạt động sản xuất kinh doanh CNTT của Việt Nam gồm 3 loại hình là sản xuất sản phẩm CNTT, cung cấp dịch vụ CNTT và kinh doanh phân phối sản phẩm, dịch vụ CNTT diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với từng lĩnh vực như sản xuất sản phẩm CNTT và cung cấp dịch vụ CNTT có sự phân tán đều theo chiều dài lãnh thổ, chủ yếu tập trung ở các vùng đồng bằng hoặc khu vực các vùng kinh tế trọng điểm và ít tập trung vào khu vực miền núi. Trong khi các hoạt động buôn bán, phân phối sản phẩm, dịch vụ CNTT có ở hầu hết các tỉnh trên cả nước.

Cả nước có hơn 40.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực CNTT với số nhân lực trên 700.000 người. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ CNTT năm 2015 đạt 1.354.377 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm hơn 84,4%, nộp ngân sách nhà nước đạt gần 17.000 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm và dịch vụ CNTT năm 2015 cũng đạt 71.525 tỷ đồng.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT

Danh sách Top 10 địa phương dẫn đầu về Chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT.

Trong đó, riêng với hoạt động sản xuất sản phẩm CNTT, cả nước có tới 37 địa phương có phát sinh doanh thu liên quan đến sản xuất các lĩnh vực công nghiệp CNTT như công  nghiệp phần cứng, phần mềm và nội dung số.

Riêng 5 địa phương dẫn đầu về hoạt động sản xuất sản phẩm CNTT là Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng chiếm tới trên 89% tổng doanh thu sản xuất, gần 95% doanh thu xuất khẩu và gần 90%  giá trị nộp ngân sách nhà nước.

Có 15/63 địa phương có doanh thu xuất khẩu sản phẩm CNTT gồm Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP.HCM, Hà Nội, Bình Phước, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Nam, Long An, Bình Dương và Thanh Hóa. Trong đó, dẫn đầu về doanh thu và xuất khẩu sản phẩm CNTT là Bắc Ninh với trên 556.800 tỷ đồng doanh thu và gần 475.500 tỷ đồng xuất khẩu; xếp thứ 2 là Thái Nguyên với tổng doanh thu 318.700 tỷ đồng và giá trị xuất khẩu 360.000 tỷ đồng; tiếp đó là TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Bắc Ninh cũng là địa phương nộp thuế nhiều nhất cho ngân sách Nhà nước từ các doanh nghiệp sản xuất CNTT trong địa phương với giá trị trên 4.800 tỷ đồng gấp 2,5 lần so với Hà Nội và 20 lần so với TP.HCM.

Năm 2015, cả nước có gần 11.500 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất sản phẩm CNTT với gần 510.000 lao động trong đó 5 địa phương dẫn đầu chiếm 69,15% tổng số doanh nghiệp và 71,20% tổng số lao động trong hoạt động này. Xét về thu nhập bình quân năm/lao động thì Hà Nội và TP.HCM vẫn dẫn đầu với giá trị lần lượt là 143 triệu đồng/người và 104 triệu đồng/người tương ứng.

Về hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT, cả nước có 27 địa phương có phát sinh doanh thu
liên quan đến dịch vụ CNTT. Năm địa phương dẫn đầu về hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT là Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Thanh Hóa chiếm tới 96,7% tổng doanh thu dịch vụ CNTT, 99,77% doanh thu xuất khẩu, 99,53% giá trị nộp ngân sách nhà nước.

Có 3/63 địa phương có doanh thu xuất khẩu dịch vụ CNTT gồm: Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Dẫn đầu về doanh thu dịch vụ CNTT là Hà Nội với trên 91.700 tỷ đồng; xếp thứ hai là TP.HCM với hơn 63.100 tỷ đồng. Hà Nội cũng là địa phương thu được thuế nhiều nhất cho ngân sách nhà nước từ các doanh nghiệp dịch vụ CNTT với giá trị trên 1.700 tỷ đồng, gấp 24 lần so với TP.HCM.

Kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số Vietnam IT Industry Index cũng cho hay, năm 2015 cả nước có gần 10.100 doanh nghiệp đang hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT với gần 63.000 lao động, trong đó 5 tỉnh dẫn đầu chiếm 62,23% tổng số doanh nghiệp và 72,74% tổng số lao động trong hoạt động này. Xét về thu nhập bình quân năm/lao động về dịch vụ CNTT, Thanh Hóa và Đà Nẵng dẫn đầu với giá trị lần lượt là 169 triệu đồng/người và 168 triệu đồng/người.

Đối với hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm CNTT, hầu hết các tỉnh trên cả nước đều có hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm và dịch vụ CNTT, với 44/63 tỉnh có phát sinh doanh thu liên quan hoạt động này. Năm địa phương dẫn đầu về hoạt động kinhh doanh, phân phối CNTT là TP.HCM, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ chiếm 78,96% tổng doanh thu kinh doanh, phân phối và 72,37% giá trị nộp ngân sách nhà nước.

Năm 2015 cả nước có gần 19.300 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm, dịch vụ CNTT với gần 102.000 lao động trong đó 5 tỉnh dẫn đầu chiếm 64,02% tổng số doanh nghiệp và 74,36% tổng số lao động trong hoạt động này.

Dẫn đầu về doanh thu kinh doanh, phân phối CNTT là TP.HCM với gần 20.000 tỷ đồng; tiếp đó là Quảng Ninh với gần 13.900 tỷ đồng và Hà Nội với gần 13.400 tỷ đồng doanh thu. Xét về thu nhập bình quân năm/lao động về hoạt động kinh doanh, phân phối CNTT, Thanh Hóa và Đà Nẵng dẫn đầu với giá trị lần lượt là 352,6 triệu đồng/người và 140 triệu đồng/người.

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Từ khoá:
6 năm, doanh thu công nghiệp CNTT Việt Nam tăng gần gấp 7 lần
ICTnews - Trong 6 năm từ năm 2010 - 2015, ngành công nghiệp CNTT Việt Nam đã có bước phát triển nhanh chóng. Từ mốc 7,6 tỷ USD doanh thu năm...
Hà Nội đặt mục tiêu chiếm 20% doanh thu Công nghiệp CNTT cả nước
ICTnews - Đến năm 2020, doanh thu công nghiệp CNTT của Hà Nội sẽ chiếm 20% tổng doanh thu công nghiệp CNTT cả nước. Trong đó, công nghiệp phần...
Vượt TP.HCM, Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT 2016
ICTnews - Vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2016 ở nhóm tỉnh, thành phố tiếp tục...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Lần đầu tiên công bố chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT của 63 tỉnh, thành phố lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang