• Chia sẻ bài viết Máy tính Việt có doanh thu 10 tỷ đồng/năm mới được ưu tiên mua sắm lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Máy tính Việt có doanh thu 10 tỷ đồng/năm mới được ưu tiên mua sắm

ictnews
Từ 8/4/0214, một trong những tiêu chí để sản phẩm phần cứng, điện tử sản xuất trong nước, trong đó có máy tính thương hiệu Việt, được ưu tiên đầu tư mua sắm là phải đạt doanh thu tối thiểu 10 tỷ đồng/năm trong 2 năm liên tiếp.

Thông tư số 1/2014 của Bộ TT&TT quy định về sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/4/2014.

Theo đó, để được hưởng ưu tiên, các sản phẩm phần cứng, điện tử phải đáp ứng nhiều tiêu chí như: Doanh thu từ sản phẩm phải đạt tối thiểu 10 tỷ đồng/năm trong 2 năm liên tiếp gần nhất, hoặc có tối thiểu 5 cơ quan nhà nước hoặc 10 tổ chức, doanh nghiệp hoặc 500 cá nhân đã và đang sử dụng sản phẩm; Chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm chiếm tỉ lệ từ 20% trở lên trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm đó, hoặc có tối thiểu 50 lao động Việt Nam có chuyên môn về phần cứng, điện tử đang làm việc ổn định từ 1 năm trở lên, bao gồm các cán bộ nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), kiểm tra chất lượng, kỹ sư và công nhân trực tiếp sản xuất về phần cứng, điện tử...

Đối với sản phẩm phần mềm, doanh thu từ sản phẩm phải đạt tối thiểu 500 triệu đồngnăm trong 2 năm liên tiếp gần nhất, hoặc có tối thiểu 2 cơ quan nhà nước, hoặc 5 tổ chức, doanh nghiệp hay 500 cá nhân đã và đang sử dụng sản phẩm; Chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm chiếm tỉ lệ từ 30% trở lên trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm đó, hoặc có tối thiểu 20 lao động Việt Nam có chuyên môn về phần mềm đang làm việc ổn định từ 1 năm trở lên, bao gồm các cán bộ nghiên cứu và phát triển (R&D), kiểm tra đảm bảo chất lượng, kỹ sư và lập trình viên;...

Liệu có bao nhiêu loại máy tính thương hiệu Việt đáp ứng đủ tiêu chí để được ưu tiên đầu tư mua sắm trong các cơ quan Nhà nước? Ảnh: Internet.

Còn đối với sản phẩm nội dung thông tin số thì phải tuân thủ pháp luật về cung cấp, sử dụng nội dung, thông tin trên mạng (nếu là sản phẩm được cung cấp qua mạng); Doanh thu từ sản phẩm phải đạt tối thiểu 2 tỷ đồng/1 năm trong 2 năm liên tiếp gần nhất, hoặc có tối thiểu 20 tổ chức, doanh nghiệp, hoặc tối thiểu 500 cá nhân đã và đang sử dụng sản phẩm; Chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm chiếm tỉ lệ từ 30% trở lên trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm đó, hoặc có tối thiểu 20 lao động Việt Nam có chuyên môn về phần mềm hoặc nội dung số đang làm việc ổn định từ 1 năm trở lên, bao gồm các cán bộ nghiên cứu và phát triển (R&D), kiểm tra đảm bảo chất lượng, kỹ sư và lập trình viên.

Đối với dịch vụ công nghệ thông tin, doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ phải đạt tối thiểu 2 tỷ đồng/năm trong 2 năm liên tiếp gần nhất, hoặc có tối thiểu 5 tổ chức, doanh nghiệp đã và đang sử dụng dịch vụ; Được cung cấp bởi tổ chức, doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO, ưu tiên các tổ chức, doanh nghiệp đạt chuẩn TCVN ISO 27001; Riêng với các dịch vụ có liên quan đến các dữ liệu của khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải có các biện pháp đảm bảo an toàn, bí mật thông tin, dữ liệu của khách hàng.

Xuân Bách

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Máy tính Việt có doanh thu 10 tỷ đồng/năm mới được ưu tiên mua sắm lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang