Mới nhất:

Nước mạnh về ICT

VOV phải tránh tụt hậu về công nghệ so với nhiều cơ quan báo chí lớn
ICTnews - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và đặc biệt trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phải tăng tốc về công nghệ, đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ hiện đại.
lên đầu trang