Mới nhất:

Nước mạnh về ICT

Thời 4.0, chiến lược “lấy nông thôn vây thành thị” của Viettel vẫn đúng ở Ninh Thuận
ICTnews - Trong bối cảnh các ứng dụng nhắn tin miễn phí (OTT) lên ngôi, nhu cầu data ở tỉnh Ninh Thuận lại bùng nổ ở khu vực nông thôn mạnh hơn nhiều so với thành thị. Nhờ xoay chuyển nhanh chóng và đầu tư mạnh cho hạ tầng 4G ở nông thôn, Viettel đã thu “quả ngọt”.
lên đầu trang