Nước mạnh về ICT

Thời cơ và vận hội dân tộc nhìn từ công cuộc chuyển đổi số
ICTnews - Thế giới đang bước vào kỷ nguyên số, khi không gian mạng trở thành không gian chiến lược thứ 5 của loài người. Nếu như không gian truyền thống con người đã làm quen từ hàng nghìn năm nay, thì không gian mạng lại hết sức mới mẻ, chỉ chưa đầy 3 thập niên trở lại đây.
lên đầu trang