Phần mềm

Chính phủ Đức chi 900.000 USD để tiếp tục cập nhật cho hàng ngàn máy tính chạy Windows 7
Chính phủ Đức dự kiến sẽ trả khoảng 887 ngàn USD để mua các bản cập nhật mở rộng cho Windows 7 đang chạy trên hàng ngàn máy tính.
lên đầu trang