Phần mềm

Apple sẽ cho người dùng iPhone chọn Google Maps, Gmail làm ứng dụng mặc định?
ICTnews - Dường như Apple đã sẵn sàng cho người dùng kiểm soát iPhone, iPad của họ nhiều hơn.
lên đầu trang