Phần mềm

Ứng dụng dạy toán và tiếng Việt cho trẻ em miễn phí toàn bộ trong dịch Covid-19
ICTnews - Theo ông Đào Xuân Hoàng, CEO Monkey Việt Nam, đơn vị này sẽ miễn phí 100% ứng dụng học toán Monkey Math và tiếng Việt VMonkey cho trẻ mầm non và tiểu học, bám sát vào chương trình Giáo dục phổ thông mới.
lên đầu trang