• Chia sẻ bài viết Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban

ictnews
Hôm nay, ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1072 thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT gồm 17 thành viên, với Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử vừa chính thức được thành lập, với Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Nguồn ảnh: Chinhphu.vn)

Cũng theo Quyết định 1072, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử có Phó Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Ủy viên Thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ủy ban còn có 14 Ủy viên gồm 7 Bộ trưởng các Bộ Công an, TT&TT, Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT, KH&CN, TN&MT; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ TT&TT; Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT.

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử cũng có nhiệm vụ cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, theo Quyết định 1072, Chủ tịch Ủy ban ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các thành viên khác của Ủy ban sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Cùng với đó, thành lập Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, đặc tại Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng thư ký Ủy ban làm Tổ trưởng, Tổ phó là địa diện lãnh đạo của Bộ TT&TT và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ.

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Công an, GD&ĐT, KH&ĐT, KH&CN, Nội vụ, Tài chính, TN&MT, TT&TT, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ), lãnh đạo và chuyên gia Tập đoàn Viettel, Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty cổ phần FPT và một số chuyên gia về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong nước và quốc tế.

Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ là đơn vị thường trực của Tổ công tác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban, lãnh đạo Tổ công tác; phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác. Văn phòng Chính phủ là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ủy ban.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, căn cứ Quyết định 1072, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của Bộ, ngành, địa phương trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Trưởng ban.

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn liền với vai trò của người đứng đầu
ICTnews - Trong phát biểu tại Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng Chính phủ điện tử phải...
Xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam
Báo điện tử Infonet xin trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về mục tiêu xây dựng chính...
Thủ tướng chỉ đạo nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam
ICTnews - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam theo phương pháp...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang